Konference diplomových prací 2016

Časový plán konference

Zahájení konference

Oficiální zahájení konference proběhne v zasedací místnosti A2/415 v 8:00. Na zahájení se dostaví všichni účastníci konference.


Průběh konference

Následně bude program probíhat podle níže uvedeného rozpisu. Příspěvky jednotlivých účasníků je možné si prohlédnout v sekci Účastníci. Vyhodnocení jednotlivých sekcí proběhne vždy po posledním příspěvku v dané sekci. Na vyhodnocení se dostaví všichni účastníci z dané sekce.

Účastníci konference, kteří budou prezentovat příspěvek musí přenést prezentaci ve formátu PPT nebo PDF do PC před zahájením konference nebo nejpozději o přestávce před sekcí, v níž jsou zařazeni. Připomínáme, že na prezentaci příspěvku je maximálně 10 minut, na diskuzi maximálně 5 minut pro sekci Průmyslový design, resp. 10 minut pro sekce Konstrukce a Inženýrská analýza a simulace. Dodržujte prosím časový plán konference.
Koference je otevřená všem zaregistrovaným účastníkům, přijděte se podívat na své kolegy. Máte tak jedinečnou možnost si vyzkoušet prezentaci výsledků diplomové práce ještě před její vlastní obhajobou a vyslechnout si připomínky komise a publika.


Závěrečný raut

Po skončení oficiální části konference je pro všechny prezentující a komisi připravený závěrečný raut s jídlem zdarma. Raut bude probíhat v restauraci Na Purkyňce (Purkyňova 80, Brno - Královo Pole) a to od 17:30.


Časový plán

Učebna A2/415 (Zasedací místnost Ústavu konstruování)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8.30 8.50 Konstrukce Bc. Filip Rušar prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
Ing. František Šebek, Ph.D.
Ing. Milan Omasta, Ph.D.
Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Ing. Michal Janoušek, Ph.D.
2. 8.50 9.10 Bc. Denis Kojš
3. 9.10 9.30 Bc. Jozef Škoviera
4. 9.30 9.50 Bc. Tomáš Hubálek
5. 9.50 10.10 Bc. Martin Gášek
Coffee break
6. 10.30 10.50 Konstrukce Bc. Jan Falta prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
Ing. František Šebek, Ph.D.
Ing. Milan Omasta, Ph.D.
Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Ing. Michal Janoušek, Ph.D.
7. 10.50 11.10 Bc. Ondřej Vaverka
8. 11.10 11.30 Bc. Jan Vincenc
9. 11.30 11.50 Bc. Tomáš Buchta
Oběd
10. 12.50 13.10 Konstrukce Bc. Dušan Pavlíček prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
Ing. František Šebek, Ph.D.
Ing. Milan Omasta, Ph.D.
Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Ing. Michal Janoušek, Ph.D.
11. 13.10 13.30 Bc. Vojtěch Polnický
12. 13.30 13.50 Bc. Luděk Pospíšil
13. 13.50 14.10 Bc. Ondřej Meluzín
14. 14.10 14.30 Bc. Libor Danda
Coffee break
15. 14.50 15.10 Konstrukce Bc. Tomáš Kroutil prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
Ing. František Šebek, Ph.D.
Ing. Milan Omasta, Ph.D.
Ing. Milan Klapka, Ph.D.
Ing. Michal Janoušek, Ph.D.
16. 15.10 15.30 Bc. Jiří Romanovský
17. 15.30 15.50 Bc. Martin Malý
18. 15.50 16.10 Bc. Ondřej Hála

* tučně je vyznačen chairman každé komise


Učebna A2/615 (Zasedací místnost Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8.30 8.50 Inženýrská analýza a simulace Bc. Ladislav Plachý doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D.
Ing. Petr Šperka, Ph.D.
Ing. David Nečas, Ph.D.
Ing. Pavel Ramík
Ing. Jozef Dlugoš
2. 8.50 9.10 Bc. Jan Konvalinka
3. 9.10 9.30 Bc. Rostislav Nohel
4. 9.30 9.50 Bc. Jiří Knápek
5. 9.50 10.10 Bc. Tomáš Jaroš
Coffee break
6. 10.30 10.50 Inženýrská analýza a simulace Bc. Daniel Kvarda doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D.
Ing. Petr Šperka, Ph.D.
Ing. David Nečas, Ph.D.
Ing. Pavel Ramík
Ing. Jozef Dlugoš
7. 10.50 11.10 Bc. Jan Suchý
8. 11.10 11.30 Bc. Lukáš Těšický
9. 11.30 11.50 Bc. Jakub Kubrický
Oběd
10. 12.50 13.10 Inženýrská analýza a simulace Bc. Daniel Skulina doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D.
Ing. Petr Šperka, Ph.D.
Ing. David Nečas, Ph.D.
Ing. Pavel Ramík
Ing. Jozef Dlugoš
11. 13.10 13.30 Bc. Petr Skalický
12. 13.30 13.50 Bc. Jan Sůkal
13. 13.50 14.10 Bc. Matěj Bančák
Coffee break
14. 14.30 14.50 Inženýrská analýza a simulace Bc. Tomáš Strmiska doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D.
Ing. Petr Šperka, Ph.D.
Ing. David Nečas, Ph.D.
Ing. Pavel Ramík
Ing. Jozef Dlugoš
15. 14.50 15.10 Bc. Pavel Berka
16. 15.10 15.30 Bc. Jakub Hurník

* tučně je vyznačen chairman každé komise


Zasedací místnost NETME Centre (D5/4. patro)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8.30 8.45 Průmyslový design Bc. Vojtěch Skotnica akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Ing. David Škaroupka, Ph.D.
2. 8.45 9.00 Bc. Marek Holováč
3. 9.00 9.15 Bc. Kristina Komárková
4. 9.15 9.30 Bc. Jitka Rašínová
5. 9.30 9.45 Bc. Tomáš Homola
6. 9.45 10.00 Bc. Marek Šimunský
Coffee break
7. 10.15 10.30 Průmyslový design Bc. Jakub Jakubec akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Ing. David Škaroupka, Ph.D.
8. 10.30 10.45 Bc. Marian Galba
9. 10.45 11.00 Bc. Matůš Lajda
10. 11.00 11.15 Bc. Nina Škodová
11. 11.15 11.30 Bc. Jakub Krakovský
Oběd
12. 12.30 12.45 Průmyslový design Bc. Martin Krčma akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Ing. David Škaroupka, Ph.D.
13. 12.45 13.00 Bc. Filip Wenzl
14. 13.00 13.15 Bc. Jan Chrástek
15. 13.15 13.30 Bc. et Bc. Anna Švajdová
16. 13.30 13.45 Bc. Alena Smrčková
17. 13.45 14.00 Bc. Radek Mička
Coffee break
18. 14.15 14.30 Průmyslový design Bc. Barbora Hrušková akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Ing. David Škaroupka, Ph.D.
19. 14.30 14.45 Bc. Ondřej Kalenský
20. 14.45 15.00 Bc. Matúš Chlpek
21. 15.00 15.15 Bc. Jan Novotný
22. 15.15 15.30 Bc. Jana Sedláková
Coffee break
23. 15.45 16.00 Průmyslový design Bc. Martina Loudová akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Ing. David Škaroupka, Ph.D.
24. 16.00 16.15 Bc. Barbora Kosová
25. 16.15 16.30 Bc. Vendula Běťáková
26. 16.30 16.45 Bc. Michal Goláň

* tučně je vyznačen chairman každé komise