Konference diplomových prací 2016

Fotografie z konference: