Konference diplomových prací 2016

Vyhodnocení konference

Níže budou uvedeny dva nejlepší příspěvky z každé sekce.


Průmyslový design

1.  Bc. Barbora Kosová

2. Bc. Matúš Chlpek


Konstrukce

1. Bc. Martin Gášek

2. Bc. Ondřej Hála


Inženýrská analýza a simulace

1. Bc. Daniel Kvarda

2.  Bc. Jan Suchý